Slide intro

About Eurolock

Công nghệ cốt lõi

Mortise tự phát triển cơ giới trong đa thể loại

 • Tự phát triển / Có được một vài bằng sáng chế
 • Công nghệ cơ giới tiên tiến
 • Phổ quát: một mộng phù hợp cho tất cả các hướng mở
 • Chịu được thử nghiệm sức mạnh 6000N (lực bên) / 3000N (trục), tốt hơn nhiều so với mộng Hàn Quốc
 • Thích hợp cho cả cửa mỏng và cửa dày, độ bao phủ rộng


Cơ chế PUSH-PULL tự phát triển

 • Tự phát triển / Mua bằng sáng chế
 • Tự phát triển / Mua bằng sáng chế
 • Dễ dàng điều chỉnh, chỉ cần thay đổi vị trí cố định vít
 • Dễ dàng điều chỉnh, chỉ cần thay đổi vị trí cố định vít

Thiết kế cắm và phát cho mô-đun mạng

 • Thiết kế cắm và phát cho mô-đun mạng
 • Thiết kế cắm và phát cho mô-đun mạng
 • Cắm và chạy, linh hoạt và thuận tiện

Cấp thiết kế ID hàng đầu trong ngành DDL

Công nghệ

Copyright © 2018 By EUROLOCK